LIÊN XÔ VỚI VỚI VIỆC GIẢI QUYẾT CUỘC CHIẾN TRANH ĐÔNG DƯƠNG - HỘI NGHỊ GIƠNEVƠ 1954
[ 15/08/2016 00:00 AM | Lượt xem: 973 ]

  LIÊN XÔ VỚI VỚI VIỆC GIẢI QUYẾT CUỘC CHIẾN TRANH ĐÔNG DƯƠNG - HỘI NGHỊ GIƠNEVƠ 1954

                                                      PGS, TS Lê Văn Thịnh

1. Là một trong những nước đồng minh thắng trận trong Chiến tranh thế giới II, song Liên Xô đã phải gánh chịu những tổn thất vô cùng nặng nề, trên 30 triệu người bị chết, hàng chục vạn làng xã, đô thị, cơ sở kinh tế bị tàn phá1. Phát huy vai trò trụ cột của mình với cách mạng thế giới, Liên Xô vừa phải ưu tiên khôi phục đất nước, vừa phải thực hiện chính sách đối ngoại hòa