1. Lịch sử, sứ mệnh và tầm nhìn    
            Tháng 05/2006, Bộ môn Lịch sử thuộc Khoa Khoa học Tự nhiên và Xã hội chính thức được thành lập (nay là Bộ môn Lịch sử, thuộc Khoa Khoa học Xã hội và Nhân văn, Trường Đại học Khoa học, Đại học Thái Nguyên) với sứ mệnh đào tạo
cử nhân, thạc sĩ khoa học Lịch sử chất lượng cao, có khả năng hoàn thành tốt công việc được giao và đảm nhận công tác trên nhiều lĩnh vực.

2. Các bậc, ngành đào đạo

 * Bậc Cử nhân (với 02 chương trình đào tạo)

        - Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam        

        - Xây dựng Đảng và Quản lí Nhà nước

* Bậc Thạc sĩ (với 02 chương trình đào tạo)

        - Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam

        - Xây dựng Đảng và Quản lí Nhà nước

* Chương trình đào tạo

-  Thường xuyên được cập nhật, gắn với nhu cầu xã hội và được tổ chức thực hiện linh hoạt.

3. Đội ngũ cán bộ

            Tính đến tháng 8/2020, đội ngũ cán bộ ngành Lịch sử có 14 giảng viên. Trong đó có 11 Tiến sĩ (chiếm 78,57%), 02 Nghiên cứu sinh (chiếm 14,29%), 01 Thạc sĩ (chiếm 7,14%); Mục tiêu của Bộ môn đến năm 2021 sẽ có trên 80% số cán bộ giảng dạy có trình độ Tiến sĩ.

DANH SÁCH GIẢNG VIÊN NGÀNH LỊCH SỬ; XÂY DỰNG ĐẢNG VÀ QUẢN LÍ NHÀ NƯỚC; NHÂN HỌC

STT

Họ và tên

Học vị

Địa chỉ Email

Số điện thoại

1

Nguyễn Minh Tuấn

Tiến sĩ

tuannm@tnus.edu.vn

083.486.5145

2

Hoàng Văn Tuấn

Tiến sĩ

tuanhv@tnus.edu.vn

Làm việc tại Pháp

3

Đoàn Thị Yến

Tiến sĩ

yendt@tnus.edu.vn

0916.050.720

4

Đỗ Hằng Nga

Tiến sĩ

ngadh@tnus.edu.vn

0967.968.273

5

Dương Thị Huyền

Tiến sĩ

huyendt@tnus.edu.vn

0975.702.362

6

Nguyễn Văn Đức

Tiến sĩ

 ducnv@tnus.edu.vn

0961.920.666

7

Triệu Quỳnh Châu

Tiến sĩ

chautq@tnus.edu.vn

0975.588.988

8

Lường Thị Hạnh

Tiến sĩ

hanhlt@tnus.edu.vn

0914.892.999

9

Mai Thị Hồng Vĩnh

Tiến sĩ

vinhmth@tnus.edu.vn

0982.050.611

10

Lê Văn Hiếu

Tiến sĩ

hieulv@tnus.edu.vn

0962.951.416

11

Đàm Thị Tấm

Tiến sĩ

tamdt@tnus.edu.vn

0362.462.727

12

Nguyễn Đại Đồng

NCS

dongnd@tnus.edu.vn

0976.045.727

13

Ngô Ngọc Linh

NCS

linhnn@tnus.edu.vn

0981.971.666

14

Đặng Văn Duy

Thạc sĩ

duydv@tnus.edu.vn

0979.230.601

 4. Chúng tôi cam kết lấy người học là trung tâm của quá trình đào tạo; cung cấp các dịch vụ đào tạo tốt nhất; đảm bảo chất lượng đào tạo theo chuẩn đầu ra!

Trân trọng cảm ơn sự quan tâm của các quý vị!

                                                           Trưởng Bộ môn

 

                                                         TS. Nguyễn Minh Tuấn


Khoa Khoa học xã hội & Nhân văn

(0208).3848.976
Loading the player ...

Liên kết website

Thống kê website

Lượt truy câp: 1837307
Trong ngày:
Đang online: 12