ĐÀO TẠO THẠC SĨ LỊCH SỬ ĐCSVN: PHÁT TRIỂN CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO GẮN VỚI THỰC TIỄN
[ 17/02/2023 00:00 AM | Lượt xem: 4279 ]


Xu hướng đào tạo gắn với thực tiễn là một tất yếu trong điều kiện hội nhập, chuyển giao công nghệ và tri thức toàn cầu hiện nay. Nắm bắt xu hướng đó, trong những năm qua, Trường Đại học Khoa học nói chung và Bộ môn Lịch sử nói riêng đã tập trung mạnh nguồn lực và trí lực nhằm phát triển các chương trình đào tạo gắn với thực tiễn, trong đó đáng chú ý là chương trình đào tạo Thạc sĩ Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam (ĐCSVN).

Trường Đại học Khoa học và Bộ môn Lịch sử đã chú trọng tính thực tiễn trong quá trình xây dựng chương trình và nội dung đào tạo trình độ Thạc sĩ Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam, tạo cơ hội cho học viên tiếp cận nhiều với thực tiễn trong quá trình học. Chương trình đào tạo có những môn học mang tính hệ thống và tổng hợp, không nhấn mạnh quá mức một môn học nào mà luôn cân nhắc đến mục tiêu chung của ngành học và bậc học; từ đó xác định mỗi môn học đóng góp như thế nào vào mục tiêu chung. Một số môn học gắn liền với thực tiễn như Chiến lược biển đảo và bảo vệ chủ quyền biển đảo của Việt Nam hiện nay; Vấn đề bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, biên giới quốc gia và biện pháp tổ chức thông tin, tuyên truyền tại cơ sở; Các nguyên tắc tổ chức và hoạt động của Đảng Cộng sản Việt Nam; v.v..

Trong Chương trình đào tạo Thạc sĩ Lịch sử ĐCSVN, Trường Đại học Khoa học và Bộ môn Lịch sử không chỉ hướng đến việc trang bị, bổ sung kiến thức mà còn chú trọng đào tạo các kỹ năng nâng cao gắn với thực tiễn công việc, giúp học viên phát triển năng lực một cách toàn diện. Để đáp ứng được nhu cầu phát triển ngày càng hiện đại của các ngành nghề và phục vụ nhu cầu thực tiễn của từng môn học, Trường Đại học Khoa học và Bộ môn Lịch sử thường xuyên tổ chức các chuyến tham quan đến các cơ quan, đơn vị, các viện nghiên cứu,v.v.. Từ những chuyến đi, học viên được mở rộng kiến thức, tham gia thực tế và được các chuyên gia chia sẻ kinh nghiệm trong quá trình làm việc. Học viên sau khi hoàn thành chương trình đào tạo Thạc sĩ Lịch sử ĐCSVN sẽ đáp ứng ở mức cao yêu cầu của công việc trong mọi môi trường, có thể làm việc tự tin trong một thế giới mới đầy năng động và thay đổi nhanh.

Với việc gắn đào tạo với thực tiễn, trong những năm qua, Trường Đại học Khoa học và Bộ môn Lịch sử đã nỗ tạo ra một môi trường đào tạo năng động và có tính cạnh tranh so với các cơ sở giáo dục khác trên địa bàn.
Tọa đàm“Một số vấn đề về chiến tranh bảo vệ Tổ quốc ở biên giới phía Bắc năm 1979”


Một số học liệu phục vụ đào tạo cao học


Một số học liệu phục vụ đào tạo cao học
< Bộ môn Lịch sử >

Khoa Khoa học xã hội & Nhân văn

(0208).3848.976
Loading the player ...

Liên kết website

Thống kê website

Lượt truy câp: 1837307
Trong ngày:
Đang online: 14