Nội dung ôn tập đánh giá chuẩn đầu ra sinh viên lớp Lịch sử K9
[ 10/03/2015 07:00 AM | Lượt xem: 5171 ]
NỘI DUNG ÔN TẬP ĐÁNH GIÁ CHUẨN ĐẦU RA 

SINH VIÊN LỚP LỊCH SỬ K9


1.     Lịch sử Thế giới (chung cho các chuyên ngành)


Chủ đề 1: Văn hóa phương Đông, phương Tây thời Cổ đại

Chủ đề 2: Thành thị Tây âu thời Trung đại

Chủ đề 3: Các cuộc cách mạng tư sản đầu thời kỳ Cận đại (TK XVI - XVIII)

Chủ đề 4: Phong trào công nhân và sự ra đời của chủ nghĩa xã hội khoa học

Chủ đề 5: Quá trình hình thành và pháp triển của hệ thống các nước XHCN

Chủ đề 6: Sự phát triển của chủ nghĩa tư bản Hiện đại

Chủ đề 7: Cuộc cách mạng khoa học - công nghệ nửa sau thế kỷ XX

Chủ đề 8: Quan hệ quốc tế trong và sau chiến tranh lạnh2.     Chuyên ngành Lịch sử Việt Nam


Chủ đề 1: Nền văn minh Văn Lang – Âu lạc

Chủ đề 2: Các cuộc khởi nghĩa chống phong kiến phương Bắc 179 TCN - 938

Chủ đề 3: Chế độ ruộng đất trong lịch sử trung đại Việt Nam

Chủ đề 4: Tổ chức bộ máy Nhà nước ở Việt Nam thời phong kiến

Chủ đề 5: Các cuộc đấu tranh chống ngoại xâm trong lịch sử trung đại Việt Nam

Chủ đề 6: Phong trào yêu nước cuối thế kỷ XIX đầu thế kỷ XX

Chủ đề 7: Hoạt động, vai trò của Nguyễn Ái Quốc 1911 - 1945

Chủ đề 8: Quá trình đánh bại các kế hoạch quân sự của Pháp 1945 - 1954

Chủ đề 9: Quá trình làm phá sản các hình thái, chiến lược chiến tranh của Mĩ 1954 – 1975

Chủ đề 10: Công cuộc đổi mới 1986 - 2010


3.     Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam


Chủ đề 1: Quá trình Đảng CSVN ra đời

Chủ đề 2: Đảng lãnh đạo đấu tranh giành chính quyền 1930 - 1945

Chủ đề 3: Đảng lãnh đạo kháng chiến chống Pháp 1945 – 1954

Chủ đề 4: Cách mạng tháng Tám năm 1945

Chủ đề 5: Đường lối Cách mạng miền Nam 1954 – 1975

Chủ đề 6: Đường lối cách mạng Dân tộc Dân chủ Nhân dân 1930 - 1975

Chủ đề 7: Đảng lãnh đạo hoạt động ngoại giao 1945 - 2010

Chủ đề 8: Đảng lãnh đạo hoạt động tôn giáo

Chủ để 9: Đường lối quân sử của Đảng

Chủ đề 10: Phương Pháp dạy – học môn ĐLCM của Đảng CSVN


4.     Phương pháp luận sử học


Chủ đề 1: Giải thích các khái niệm: hiện thực lịch sử và nhận thức lịch sử; phương pháp lịch sử và phương pháp lôgic; tính đảng và tính khoa học.

Chủ đề 2: Trình bày các bước tiến hành khóa luận.

< Bộ môn Lịch sử >

Khoa Khoa học xã hội & Nhân văn

(0208).3848.976
Loading the player ...

Liên kết website

Thống kê website

Lượt truy câp: 1837307
Trong ngày:
Đang online: 15