Thể lệ gửi bài trên tập san Việt Bắc trường Đại học Khoa học
[ 26/08/2014 11:51 AM | Lượt xem: 4822 ]

THỂ LỆ GỬI BÀI TRÊN TẬP SAN VIỆT BẮC 

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC


Tập san Việt Bắc Trường Đại học Khoa học – Đại học Thái Nguyên là diễn đàn trao đổi; công bố và giới thiệu các công trình nghiên cứu khoa học thuộc khoa học Lịch sử, nhân học văn hóa liên quan tới các lĩnh vực mà Bộ môn Lịch sử đào tạo, góp phần nâng cao chất lượng đào tạo nguồn nhân lực. Tập san xuất bản một số trong mỗi năm học, vào tháng 12, nhận bản thảo bài báo từ 15/8 đến 15/10 hàng năm.

I. Thể lệ gửi bài cho Tập san

1. Tập san chỉ nhận đăng những bài báo khoa học chưa từng được công bố trên các báo, tạp chí khoa học trong nước và quốc tế;

2. Bài viết phải đảm bảo ít nhất một trong số các yêu cầu: thông tin những thành tựu mới, luận điểm mới, phương hướng và phương pháp mới. Bài viết phải đảm bảo nội dung nghiên cứu (khuyến khích/ưu tiên bài viết có nêu rõ tình hình nghiên cứu, tính thời sự của vấn đề nghiên cứu, những điểm mới, phương pháp mới, cứ liệu của bài viết).

3 .Bài viết bằng tiếng Việt, viết cẩn thận, đúng văn phạm, hình vẽ đặt đúng chỗ, vẽ rõ nét (Ban biên tập không làm lại chế bản cho hình vẽ);

4. Bài viết từ 5 đến 12 trang A4 (kể cả bảng biểu và tài liệu tham khảo);

5. Bài viết gửi về Ban biên tập gồm: 2 bản in và file mềm (theo file mẫu của Tòa soạn) qua hộp thư điện tử;

6.Ban biên tập không gửi lại bài nếu không được đăng.

II. Qui định khuôn khổ bài báo

1. Báo cáo toàn văn font Times New Roman cỡ chữ 12;

2. Trên khổ giấy A4; phần chứa text có kích thước 16 x 24 cm (theo định dạng file gửi tác giả).

3. Phần nội dung của bài báo được chia thành 2 cột, khoảng cách giữa 2 cột: 0,6 cm;

4. Phần hình vẽ, bảng biểu phải nằm trong khuôn khổ của bài báo (chú thích hình vẽ theo thứ tự và để dưới hình vẽ, chú thích bảng biểu theo thứ tự và đặt trên của bảng biểu), căn giữa, các bảng biểu và hình vẽ quá lớn trình bày theo trang ngang.

III. Bố cục và hình thức trình bày bài báo

1. Bố cục

1.1. Tên bài báo: viết bằng Tiếng Việt (font Times New Roman, cỡ chữ 14, chữ in hoa đậm), căn lề giữa;

1.2. Tên tác giả (viết bằng chữ in đậm) và nơi công tác (học tập) của tác giả (viết bằng chữ in thường) đặt ngay sau tên tác giả, font Times New Roman, cỡ chữ 12, căn phải;

1.3. Tóm tắt: viết bằng Tiếng Việt , độ dài 150 - 200 từ, font Times New Roman, cỡ chữ 12, căn đều hai bên;

1.4. Từ khóa: bằng Tiếng Việt, gồm 3 - 5 từ, font Times New Roman, cỡ chữ 12, in nghiêng, căn đều hai bên;

1.5. Nội dung: font Times New Roman, cỡ chữ 12, căn đều hai bên. Nội dung bao gồm: mở đầu, nội dung bài báo và kết luận.

1.6. Tài liệu tham khảo: Không quá 10 tài liệu cho một bài báo, tài liệu tiếng Việt ghi trước, sau đó là tài liệu bằng tiếng nước khác, được sắp xếp theo thứ tự ABC theo họ của tác giả. Khi trích dẫn cần đầy đủ các thông tin sau:

+ Sách: Họ tên tác giả (hoặc chủ biên), tên sách, trang, nhà xuất bản, nơi, lần và năm xuất bản;

+ Tạp chí: Họ tên tác giả, tên bài báo, tên tạp chí, tập, số, trang, năm xuất bản (năm để trong ngoặc);

+ Hội nghị, hội thảo: Họ tên tác giả, tên báo cáo, đơn vị tổ chức, địa điểm, năm, trang;

+ Luận án, luận văn: Họ tên tác giả, tên luận án (luận văn), cơ quan chủ quản, năm bảo vệ;

+ Đối với nguồn tin trên Internet cần copy nguyên đường link và ghi chú ngày truy cập…

Chú ý: Tài liệu trích dẫn VD: [3, 8] phải đặt đúng vị trí ngay sau các câu viết trong bài.

- Ở cuối bài, tác giả cần giới thiệu một vài nét về bản thân: Tên, học hàm, học vị, chức vụ, nơi đang công tác, địa chỉ, số điện thoại, email của tác giả (ghi rõ ràng ở cuối bài), cùng với ký cam đoan khẳng định kết quả bài báo chưa được công bố và là công trình riêng của chính tác giả.

2. Thông số định dạng chung cho văn bản

- Lề trái: 3cm; lề phải: 2cm, trên: 2cm; dưới: 2cm;

- Line spacing 14 pt, Spacing 6 pt.

Nội dung chi tiết và thông tin liên hệ xin gửi về:

Ban biên tập Tập san Việt Bắc

Văn phòng bộ môn Lịch sử, P.202, Nhà Hiệu bộ, Trường Đại học Khoa học – Đại học Thái Nguyên, xã Quyết Thắng – thành phố Thái Nguyên.

Điện thoại: 02803.904.296 – 02803.904.297 – 01234.865.145

E-mail: tapsanvietbac@gmail.com

< Bộ môn Lịch sử >

Khoa Khoa học xã hội & Nhân văn

(0208).3848.976
Loading the player ...

Liên kết website

Thống kê website

Lượt truy câp: 1837307
Trong ngày:
Đang online: 20