Danh sách hội đồng chấm khóa luận tốt nghiệp lớp cử nhân Lịch sử K6
[ 17/05/2012 19:14 PM | Lượt xem: 3368 ]

DANH SÁCH HỘI ĐỒNG CHẤM KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP LỚP CỬ NHÂN LỊCH SỬ K6

STT

Họ và tên

Tên đề tài

GV hướng dẫn

Thành viên hội đồng

1

Vũ Thị Phương Anh

Đảng bộ huyện Xuân Trường (Nam Định) lãnh đạo thực hiện chính sách tôn giáo (1997-2010)

ThS. Đoàn Thị Yến

1. ThS. Ngô Ngọc Linh

CTHĐ

2. ThS. Đỗ Hằng Nga

UVTK

3. ThS. Nguyễn Minh Tuấn

UVNX1

4. ThS. Nguyễn Đại Đồng

UVNX2

5. ThS. Đoàn Thị Yến

UVHĐ

2

Nguyễn Thị Ngọc Ánh

Đảng bộ huyện Phú Bình (Thái Nguyên) lãnh đạo phát triển nông nghiệp theo hướng công nghiệp hóa, hiện đại hóa (2000-2010)

PGS.TS Vũ Quang Hiển

1. ThS. Lương Thị Hạnh

CTHĐ

2. ThS. Đỗ Hằng Nga

UVTK

3. ThS. Nguyễn Đại Đồng

UVNX1

4. ThS. Đoàn Thị Yến

UVNX2

5. PGS.TS. Vũ Quang Hiển

UVHĐ

3

Lê Thị Thanh Hoa

Phong trào đấu tranh du kích trên căn cứ địa Bắc Sơn – Võ Nhai dưới sự lãnh đạo của Đảng (1941-1943)

ThS. Ngô Ngọc Linh

1. ThS. Lương Thị Hạnh

CTHĐ

2. Ths. Đỗ Hằng Nga

UVTK

3. ThS. Nguyễn Minh Tuấn

UVNX1

4. ThS. Nguyễn Đại Đồng

UVNX2

5. ThS. Ngô Ngọc Linh

UVHĐ

4

Nguyễn Thị Hòa

Đảng bộ tỉnh Thanh Hóa lãnh đạo công tác xây dựng hậu phương, chi viện cho chiến dịch Điện Biên Phủ (1954)

ThS. Nguyễn Đại Đồng

1. ThS. Ngô Ngọc Linh

CTHĐ

2. ThS. Bùi Thị Kim Thu

UVTK

3. ThS. Đoàn Thị Yến

UVNX1

4. ThS. Lương Thị Hạnh

UVNX2

5. ThS. Nguyễn Đại Đồng

UVHĐ

5

Đặng Văn Duy

Đảng bộ Thị xã Sông Công (Thái Nguyên) lãnh đạo phát triển nông nghiệp theo hướng công nghiệp hóa, hiện đại hóa (1985-2000)

ThS. Nguyễn Minh Tuấn

1. ThS. Lương Thị Hạnh

CTHĐ

2. ThS. Đỗ Hằng Nga

UVTK

3. Ths. Đoàn Thị Yến

UVNX1

4. ThS. Ngô Ngọc Linh

UVNX2

5. ThS. Nguyễn Minh Tuấn

UVHĐ

6

Nguyễn Thị Quyên

Các loại tang ma của người Tày ở huyện Định Hóa – tỉnh Thái Nguyên

ThS. Lương Thị Hạnh

1. ThS. Nguyễn Minh Tuấn

CTHĐ

2. ThS. Bùi Thị Kim Thu

UVTK

3. ThS. Đỗ Hằng Nga

UVNX1

4. ThS. Đoàn Thị Yến

UVNX2

5. ThS. Lương Thị Hạnh

UVHĐ

7

Nguyễn Thị Lệ Chinh

Đảng bộ huyện Bình Xuyên (Vĩnh Phúc) lãnh đạo xây dựng đời sống văn hóa từ 2000 đến 2010

ThS. Lương Thị Hạnh

1. ThS. Nguyễn Minh Tuấn

CTHĐ

2. ThS. Đoàn Thị Yến

UVTK

3. ThS. Đỗ Hằng Nga

UVNX1

4. ThS. Ngô Ngọc Linh

UVNX2

5. ThS. Lương Thị Hạnh

UVHĐ

8

Dương Mạnh Hà

Quá trình hình thành và phát triển của lực lượng du kích tỉnh Thái Nguyên dưới sự lãnh đạo của Đảng (1940-1945)

ThS. Ngô Ngọc Linh

1. ThS. Nguyễn Minh Tuấn

CTHĐ

2. ThS. Bùi Thị Kim Thu

UVTK

3. ThS. Nguyễn Đại Đồng

UVNX1

4. ThS. Đỗ Hằng Nga

UVNX2

5. ThS. Ngô Ngọc Linh

UVHĐ

9

Lê Thị Hương

Yếu tố kinh tế - văn hóa cổ truyền của làng Việt ở trung du Bắc Bộ (qua trường hợp các làng thuộc xã Tân Đức, huyện Phú Bình, tỉnh Thái Nguyên)

ThS. Đỗ Hằng Nga

1. ThS. Nguyễn Minh Tuấn

CTHĐ

2. ThS. Đoàn Thị Yến

UVTK

3. ThS. Lương Thị Hạnh

UVNX1

4. ThS. Nguyễn Đại Đồng

UVNX2

5. ThS. Đỗ Hằng Nga

UVHĐ

10

Cao Thị Thu

Sự phát triển giáo dục phổ thông huyện Tiên Yên tỉnh Quảng Ninh (2000-2010)

ThS. Nguyễn Đại Đồng

1. ThS. Ngô Ngọc Linh

CTHĐ

2. ThS. Bùi Thị Kim Thu

UVTK

3. ThS. Đỗ Hằng Nga

UVNX1

4. ThS. Lương Thị Hạnh

UVNX2

5. ThS. Nguyễn Đại Đồng

UVHĐ

11

Bùi Thị Ánh Nguyệt

Đảng bộ huyện Yên Hưng (Quảng Ninh) lãnh đạo xây dựng đời sống văn hóa từ 2001 đến 2010

ThS. Chu Thị Vân Anh

1. ThS. Ngô Ngọc Linh

CTHĐ

2. ThS. Nguyễn Đại Đồng

UVTK

3. ThS. Nguyễn Minh Tuấn

UVNX1

4. ThS. Đỗ Hằng Nga

UVNX2

5. ThS. Chu Thị Vân Anh

UVHĐ

12

Lê Văn Hiếu

Đảng bộ tỉnh Thái Nguyên lãnh đạo phát triển nông nghiệp theo hướng công nghiệp hóa, hiện đại hóa (1997-2005)

ThS. Nguyễn Minh Tuấn

1. ThS. Ngô Ngọc Linh

CTHĐ

2. ThS. Bùi Thị Kim Thu

UVTK

3. ThS. Nguyễn Đại Đồng

UVNX1

4. ThS. Đoàn Thị Yến

UVNX2

5. ThS. Nguyễn Minh Tuấn

UVHĐ

13

Hoàng Thị Loan

Phong tục và tín ngưỡng tôn giáo huyện Phú Bình (Thái Nguyên) qua tư liệu hương ước trước năm 1945

ThS. Đỗ Hằng Nga

1. ThS. Ngô Ngọc Linh

CTHĐ

2. ThS. Bùi Thị Kim Thu

UVTK

3. ThS. Lương Thị Hạnh

UVNX1

4. ThS. Nguyễn Đại Đồng

UVNX2

5. ThS. Đỗ Hằng Nga

UVHĐ

14

Phạm Tùng Hương

Đảng bộ tỉnh Thái Nguyên lãnh đạo sự nghiệp giáo dục phổ thông (2006-2011)

ThS. Đoàn Thị Yến

1. ThS. Lương Thị Hạnh

CTHĐ

2. ThS. Nguyễn Đại Đồng

UVTK

3. ThS. Ngô Ngọc Linh

UVNX1

4. ThS. Nguyễn Minh Tuấn

UVNX2

5. ThS. Đoàn Thị Yến

UVHĐ

15

Mai Thị Lê

Đảng bộ huyện Phú Lương (Thái Nguyên) lãnh đạo thực hiện chính sách đối với các dân tộc thiểu số từ 1997 đến 2010

PGS.TS. Vũ Quang Hiển

1. ThS. Nguyễn Minh Tuấn

CTHĐ

2. ThS. Bùi Thị Kim Thu

UVTK

3. ThS. Nguyễn Đại Đồng

UVNX1

4. ThS. Đỗ Hằng Nga

UVNX2

5. PGS.TS. Vũ Quang Hiển

UVHĐ

16

Vũ Thị Huệ

Đảng bộ huyện Duy Tiên (Hà Nam) lãnh đạo sự nghiệp giáo dục phổ thông giai đoạn 2006-2010

ThS. Chu Thị Vân Anh

1. ThS. Nguyễn Minh Tuấn

CTHĐ

2. ThS. Bùi Thị Kim Thu

UVTK

3. ThS. Đoàn Thị Yến

UVNX1

4. ThS. Lương Thị Hạnh

UVNX2

5. ThS. Chu Thị Vân Anh

UVHĐ

17

Trần Thị Tuấn Anh

Đảng bộ tỉnh Thái Nguyên lãnh đạo sự nghiệp giáo dục phổ thông (1997-2005)

PGS.TS. Vũ Quang Hiển

1. ThS. Lương Thị Hạnh

CTHĐ

2. ThS. Đoàn Thị Yến

UVTK

3. ThS. Ngô Ngọc Linh

UVNX1

4. ThS. Nguyễn Minh Tuấn

UVNX2

5. PGS.TS. Vũ Quang Hiển

UVHĐ

18

Nguyễn Thị Lương

Đảng bộ tỉnh Thái Nguyên lãnh đạo phát triển nông nghiệp theo hướng công nghiệp hóa, hiện đại hóa (2006-2010)

ThS. Nguyễn Minh Tuấn

1. ThS. Lương Thị Hạnh

CTHĐ

2. ThS. Đỗ Hằng Nga

UVTK

3. ThS. Ngô Ngọc Linh

UVNX1

4. ThS. Đoàn Thị Yến

UVNX2

5. ThS. Nguyễn Minh Tuấn

UVHĐ


Khoa Khoa học xã hội & Nhân văn

(0208).3848.976
Loading the player ...

Liên kết website

Thống kê website

Lượt truy câp: 1837307
Trong ngày:
Đang online: 22