Album ảnh : Khảo cổ học
 • Photo: Lớp CN Lịch sử K9 chụp ảnh tại Đền Hùng
 • Photo: Lớp CN Lịch sử K9 chụp ảnh tại Đền Hùng
 • Photo: Hiện vật khai quật được
 • Photo: Hiện vật khai quật được
 • Photo: Hiện vật khai quật được
 • Photo: Hiện vật khai quật được
 • Photo: Hiện vật khai quật được
 • Photo: Hiện vật khai quật được
 • Photo: Hiện vật khai quật được
 • Photo: Hiện vật khai quật được
 • Photo: Hiện vật khai quật được
 • Photo: Lớp Lịch sử K9
 • Photo: Lớp Lịch sử K9
 • Photo: Khảo cổ
 • Photo: Khảo cổ
 • Photo: Khảo cổ
 • Photo: Khảo cổ
 • Photo: Khảo cổ
 • Photo: Khảo cổ
 • Photo: Khảo cổ
 • Photo: Khảo cổ
 • Photo: Khảo cổ
 • Photo: Các em sinh viên lớp Lịch sử K8
 • Photo: Tầng văn hóa
 • Photo: Tầng văn hóa
 • Photo: Tầng văn hóa
 • Photo: Hố khảo cổ

Khoa Khoa học xã hội & Nhân văn

(0208).3848.976
Loading the player ...

Liên kết website

Thống kê website

Lượt truy câp: 1837307
Trong ngày:
Đang online: 23