1. Lịch sử, sứ mệnh và tầm nhìn      
            Tháng 05/2006, Bộ môn Lịch sử thuộc Khoa Khoa học Tự nhiên và Xã hội chính thức được thành lập (nay là Bộ môn Lịch sử, thuộc Khoa Khoa học Xã hội và Nhân văn, Trường Đại học Khoa học, Đại học Thái Nguyên) với sứ mệnh đào tạo cử nhân Khoa học Lịch sử có chất lượng cao, có khả năng hoàn thành tốt công việc được giao và đảm nhân công tác trên nhiều lĩnh vực.

2. Các bậc, ngành đào đạo

 * Bậc Cử nhân(với 02 chương trình đào tạo)

        - Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam        

        - Xây dựng Đảng và Quản lí Nhà nước

* Bậc Thạc sĩ(với 02 chương trình đào tạo)

        - Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam

        - Xây dựng Đảng và Quản lí Nhà nước

3. Đội ngũ cán bộ

            Tính đến tháng 1/2019, đội ngũ cán bộ có 14 giảng viên. Trong số 14 giảng viên, có 09 Tiến sĩ (chiếm 64,3%), 03 Nghiên cứu sinh (chiếm 21,5%), 02 Thạc sĩ (chiếm 14,2%); Mục tiêu của Bộ môn đến năm 2020 sẽ có trên 80% số cán bộ giảng dạy có trình độ Tiến sĩ.

DANH SÁCH CÁN BỘ, VIÊN CHỨC BỘ MÔN LỊCH SỬ

STT

Họ và tên

Học vị

Địa chỉ Email

Số điện thoại

1

Nguyễn Minh Tuấn

Tiến sĩ

tuannm@tnus.edu.vn

083.486.5145

2

Hoàng Văn Tuấn

Tiến sĩ

tuanhv@tnus.edu.vn

Làm việc tại Pháp

3

Đoàn Thị Yến

Tiến sĩ

yendt@tnus.edu.vn

0916.050.720

4

Đỗ Hằng Nga

Tiến sĩ

ngadh@tnus.edu.vn

0967.968.273

5

Dương Thị Huyền

Tiến sĩ

huyendt@tnus.edu.vn

0975.702.362

6

Nguyễn Văn Đức

Tiến sĩ

 

0961.920.666

7

Triệu Quỳnh Châu

Tiến sĩ

chautq@tnus.edu.vn

0975.588.988

8

Nguyễn Đại Đồng

NCS

dongnd@tnus.edu.vn

0976.045.727

9

Đặng Văn Duy

Thạc sĩ

duydv@tnus.edu.vn

0979.230.601

10

Lê Văn Hiếu

NCS

hieulv@tnus.edu.vn

0962.951.416

11

Ngô Ngọc Linh

NCS

linhnn@tnus.edu.vn

0981.971.666


Khoa Khoa học xã hội & Nhân văn

(0208).3848.976
Loading the player ...

Liên kết website

Thống kê website

Lượt truy câp: 1750508
Trong ngày: 417
Đang online: 8