1. Lịch sử, sứ mệnh và tầm nhìn      
            Tháng 05/2006, Bộ môn Lịch sử thuộc Khoa Khoa học Tự nhiên và Xã hội chính thức được thành lập (nay là Bộ môn Lịch sử - trường Đại học Khoa học - Đại học Thái Nguyên) với sứ mệnh đào tạo ra các cử nhân Khoa học Lịch sử có chất lượng, có khả năng làm việc ở nhiều lĩnh vực khác nhau: các cơ quan nghiên cứu khoa học xã hội, các cơ quan thuộc hệ thống chính trị, các cơ quan văn hoá, bảo tàng lịch sử,... từ Trung ương đến địa phương. Đồng thời, có khả năng làm giảng dạy tại các trường phổ thông, các trường cao đẳng và đại học (sau khi hoàn thành thêm chương trình nghiệp vụ sư phạm).

2. Chuyên ngành đào đạo

    * Cử nhân

- Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam        

- Lịch sử Đảng và quản lí Nhà nước

* Thạc sĩ

Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam

3. Đội ngũ cán bộ

            Tính đến tháng 12/2018, đội ngũ cán bộ có 14 giảng viên, 1 chuyên viên. Trong số 14 giảng viên, có 09 Tiến sĩ (chiếm 64,3%), 03 Nghiên cứu sinh (chiếm 21,5%), 02 Thạc sĩ (chiếm 14,2%); Mục tiêu của Bộ môn đến năm 2020 sẽ có trên 80% số cán bộ giảng dạy có trình độ Tiến sĩ.


DANH SÁCH CÁN BỘ, VIÊN CHỨC BỘ MÔN LỊCH SỬ


Stt

Họ và tên

Học vị

Địa chỉ Email

Số điện thoại

1

Nguyễn Minh Tuấn

Tiến sĩ

tuannm@tnus.edu.vn

083.486.5145

2

Ngô Ngọc Linh

Thạc sĩ

linhnn@tnus.edu.vn

0981.971.666

3

Lương Thị Hạnh

Tiến sĩ

hanhlt@tnus.edu.vn

0914.892.999

4

Mai Thị Hồng Vĩnh

Tiến sĩ

vinhmth@tnus.edu.vn

0982.050.611

5

Hoàng Văn Tuấn

Tiến sĩ

tuanhv@tnus.edu.vn

(Đi nước ngoài)

6

Triệu Quỳnh Châu

Tiến sĩ

chauqt@tnus.edu.vn

0975.588.988

7

Đoàn Thị Yến

Tiến sĩ

yendt@tnus.edu.vn

0916.050.720

8

Đỗ Hằng Nga

Tiến sĩ

ngadh@tnus.edu.vn

0967.968.273

9

Dương Thị Huyền

Tiến sĩ

huyendt@tnus.edu.vn

0975.702.362

10

Nguyễn Văn Đức

Tiến sĩ

ducnv@tnus.edu.vn

0973.474.071

11

Nguyễn Đại Đồng

Thạc sĩ

dongnd@tnus.edu.vn

0976.045.727

12

Đặng Văn Duy

Thạc sĩ

duydv@tnus.edu.vn

0979.230.601

13

Lê Văn Hiếu

Thạc sĩ

hieulv@tnus.edu.vn

0962.951.416

14

Nguyễn Văn Tiến

Thạc sĩ

tiennv@tnus.edu.vn

0987.066.586

15

Vũ Thị Hà

Cử nhân

havt@tnus.edu.vn

0961.063.622

Khoa Khoa học xã hội & Nhân văn

(0208).3848.976
Loading the player ...

Liên kết website

Thống kê website

Lượt truy câp: 1652137
Trong ngày: 855
Đang online: 9