1. Lịch sử, sứ mệnh và tầm nhìn      
            Tháng 05/2006, Bộ môn Lịch sử thuộc Khoa Khoa học Tự nhiên và Xã hội chính thức được thành lập (nay là Bộ môn Lịch sử - trường Đại học Khoa học - Đại học Thái Nguyên) với sứ mệnh đào tạo ra các cử nhân Khoa học Lịch sử có chất lượng, có khả năng làm việc ở nhiều lĩnh vực khác nhau: các cơ quan nghiên cứu khoa học xã hội, các cơ quan thuộc hệ thống chính trị, các cơ quan văn hoá, bảo tàng lịch sử,... từ Trung ương đến địa phương. Đồng thời, có khả năng làm giảng dạy tại các trường phổ thông, các trường cao đẳng và đại học (sau khi hoàn thành thêm chương trình nghiệp vụ sư phạm).

2. Chuyên ngành đào đạo

    * Cử nhân

- Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam        

- Lịch sử Đảng và quản lí Nhà nước

* Thạc sĩ

Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam

3. Đội ngũ cán bộ

            Tính đến tháng 12/2018, Bộ môn Lịch sử có 11 cán bộ (10 giảng viên, 1 chuyên viên). Trong số 10 giảng viên, có 05 Tiến sĩ (chiếm 50%), 04 Nghiên cứu sinh (chiếm 40%), 01 Thạc sĩ (chiếm 10%); Mục tiêu của Bộ môn đến năm 2020 sẽ có trên 80% số cán bộ giảng dạy có trình độ Tiến sĩ.


DANH SÁCH CÁN BỘ, VIÊN CHỨC BỘ MÔN LỊCH SỬ


Stt

Họ và tên

Học vị

Địa chỉ Email

Số điện thoại

1

Nguyễn Minh Tuấn

Tiến sĩ

tuannm@tnus.edu.vn

0834.865.145

2

Ngô Ngọc Linh

Thạc sĩ

linhnn@tnus.edu.vn

0981.971.666

3

Đoàn Thị Yến

Tiến

yendt@tnus.edu.vn

0916.050.720

4

Đỗ Hằng Nga

Tiến sĩ

ngadh@tnus.edu.vn

0967.968.273

5

Hoàng Văn Tuấn

Tiến sĩ

tuanhv@tnus.edu.vn

6

Dương Thị Huyền

Tiến sĩ

huyendt@tnus.edu.vn

0975.702.362

7

Nguyễn Đại Đồng

Thạc sĩ

dongnd@tnus.edu.vn

0976.045.727

8

Nguyễn Văn Đức

Thạc sĩ

ducnv@tnus.edu.vn

0961.920.666

9

Đặng Văn Duy

Thạc sĩ

duydv@tnus.edu.vn

0979.230.601

10

Lê Văn Hiếu

Thạc sĩ

hieulv@tnus.edu.vn

0962.951.416

11

Vũ Thị Hà

Cử nhân

havt@tnus.edu.vn

0961.063.622

Khoa Lịch sử

(0208).3848.976
Loading the player ...

Liên kết website

Thống kê website

Lượt truy câp: 1116299
Trong ngày: 40
Đang online: 6