1. Lịch sử, sứ mệnh và tầm nhìn      
            Tháng 05/2006, Bộ môn Lịch sử thuộc Khoa Khoa học Tự nhiên và Xã hội chính thức được thành lập (nay là Bộ môn Lịch sử - trường Đại học Khoa học - Đại học Thái Nguyên) với sứ mệnh đào tạo ra các cử nhân Khoa học Lịch sử có chất lượng, có khả năng làm việc ở nhiều lĩnh vực khác nhau: các cơ quan nghiên cứu khoa học xã hội, các cơ quan thuộc hệ thống chính trị, các cơ quan văn hoá, bảo tàng lịch sử,... từ Trung ương đến địa phương. Đồng thời, có khả năng làm giảng dạy tại các trường phổ thông, các trường cao đẳng và đại học (sau khi hoàn thành thêm chương trình nghiệp vụ sư phạm).

2. Chuyên ngành đào đạo

- Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam

- Lịch sử Việt Nam

- Dân tộc học            

- Xây dựng Đảng và Chính quyền Nhà nước

3. Đội ngũ cán bộ

            Tính đến tháng 8/2017, Bộ môn Lịch sử có 16 cán bộ (15 giảng viên, 1 chuyên viên). Trong số 15 giảng viên, có 05 Tiến sĩ (chiếm 33,3%), 5 Nghiên cứu sinh (chiếm 33,3%), 5 Thạc sĩ (chiếm 33,3%); 100% giảng viên có trình độ cao học trở lên. Mục tiêu của Bộ môn đến năm 2020 sẽ có 20 cán bộ, trong đó trên 80% số cán bộ giảng dạy có trình độ Tiến sĩ.


DANH SÁCH CÁN BỘ, VIÊN CHỨC BỘ MÔN LỊCH SỬ


Stt

Họ và tên

Học vị

Địa chỉ Email

Số điện thoại

1

Nguyễn Minh Tuấn

Tiến sĩ

tuannm@tnus.edu.vn

0123.486.5145

2

Ngô Ngọc Linh

Thạc sĩ

linhnn@tnus.edu.vn

0934.796.333

3

Đỗ Hằng Nga

Thạc sĩ

ngadh@tnus.edu.vn

0967.968.273

4

Nguyễn Đại Đồng

Thạc sĩ

dongnd@tnus.edu.vn

0976.045.727

5

Lương Thị Hạnh

Tiến sĩ

hanhlt@tnus.edu.vn

0914.892.999

6

Mai Thị Hồng Vĩnh

Thạc sĩ

vinhmth@tnus.edu.vn

0982.050.611

7

Hoàng Văn Tuấn

Tiến sĩ

tuanhv@tnus.edu.vn

8

Dương Thị Huyền

Thạc sĩ

huyendt@tnus.edu.vn

0975.702.362

9

Bùi Thị Kim Thu

Thạc sĩ

thubkt@tnus.edu.vn

0976.198.586

10

Vũ Thị Thu Hà

Thạc sĩ

havtt@tnus.edu.vn

0165.611.9385

11

Đoàn Thị Yến

Tiến sĩ

yendt@tnus.edu.vn

0916.050.720

12

Nguyễn Văn Đức

Thạc sĩ

ducnv@tnus.edu.vn

0973.474.071

13

Đặng Văn Duy

Thạc sĩ

duydv@tnus.edu.vn

0979.230.601

14

Lê Văn Hiếu

Thạc sĩ

hieulv@tnus.edu.vn

0962.951.416

15

Đồng Thị Thơm

Thạc sĩ

thomdt@tnus.edu.vn

0989.302.334

16

Vũ Thị Hà

Cử nhân

havt@tnus.edu.vn

0961.063622


Khoa Lịch sử

(0208).3848.976
Loading the player ...

Liên kết website

Thống kê website

Lượt truy câp: 1091951
Trong ngày: 88
Đang online: 5