Nội dung ôn tập môn học: Dân tộc học đại cương K9
[ 30/05/2012 14:00 PM | Lượt xem: 5507 ]

Nội dung ôn thi: Học phần Dân tộc học đại cương

1. Khái niệm, nhiệm vụ, phương pháp nghiên cứu Dân tộc học.

2. Thành tựu của nền Dân tộc học Việt Nam.

3. Những bằng chứng khoa học về nguồn gốc loài người

4. Động lực thúc đẩy quá trình chuyển hóa từ vượn thành người.

5. Định nghĩa Chủng tộc, nguyên nhân hình thành Chủng tộc.

6. Chủ nghĩa Chủng tộc và nguồn gốc xã hội của nó.

7. Khái niệm ngôn ngữ.

8. Ngôn ngữ là một hiện tượng xã hội đặc biệt.

9. Vấn đề nguồn gốc ngôn ngữ tộc người.

10. Khái niệm Ngữ hệ, nguyên nhân hình thành Ngữ hệ.

11. Vấn đề nguồn gốc ngôn ngữ tộc người.

12. Các tiêu chí của tộc người.

13. Khái niệm, đặc điểm thị tộc mẫu hệ và phụ hệ

14. So sánh điểm giống và khác nhau giữa thị tộc mẫu hệ và phụ hệ.


Khoa Lịch sử

(0280).3848.976
Kỷ yếu 10 năm Trường ĐH Khoa học
Loading the player ...

Liên kết website

Thống kê website

Lượt truy câp: 390200
Trong ngày: 229
Đang online: 3